Janusz Koza

Janusz Koza

Radny III  i IV kadencji Sejmiku.  Kandydował z Okręgu Wyborczego nr  3 obejmującego miasto Kielce i powiat kielecki (ziemski)  z listy Porozumienia Samorządowego.

Urodził się 4 stycznia 1962 r. w Kielcach. Z wykształcenia jest historykiem.  W latach 1998-2002 był dyrektorem generalnym Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.  Od 2004 r. zajmuje stanowisko  Sekretarza Miasta Kielce.