Izydor Grabowski

Izydor Grabowski

Radny IV i V kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 1 obejmującego powiaty: ostrowiecki, opatowski, sandomierski i staszowski. Należy do Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Urodził się 1 września 1946r. Posiada wyższe wykształcenie. Absolwent kierunku mechanicznego Politechniki Rzeszowskiej. Nauczyciel i dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie. Członek Stowarzyszenia Regionalne Forum Samorządowe.