Adam Jarubas

Adam Jarubas

Radny III, IV i V kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 4 obejmującego powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, buski, pińczowski, kazimierski. Należy do Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od 2006 r. jest marszałkiem województwa świętokrzyskiego.
Urodził się 17 grudnia 1974r. Wykształcenie wyższe humanistyczne – historia na Akademii Świętokrzyskiej. Ukończone studia podyplomowe „Zarządzanie w warunkach Unii Europejskiej” w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Kielcach oraz „Zarządzanie administracją i rozwojem lokalnym” w Wyższej Szkole Handlowej. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, wiceprezes PSL. W latach 2002 – 2004 wicedyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w latach 2004 – 2006 wicedyrektor Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach.