Janusz Koza

Janusz Koza

Radny III, IV i V kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 3 obejmującego miasto Kielce i powiat kielecki (ziemski)  z listy Prawa i Sprawiedliwości.

Urodził się 4 stycznia 1962 r. w Kielcach. Z wykształcenia jest historykiem. W latach 1998-2002 był dyrektorem generalnym Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Od 2004 r. zajmuje stanowisko Sekretarza Miasta Kielce.