Józef Kwiecień

Józef Kwiecień

Radny II i III kadencji, okręg wyborczy nr 2 (powiat: starachowicki, skarżyski, konecki) – więcej

Urodził się 18.03.1944 r. w Godowie

Z wykształcenia  doktor nauk agrotechnicznych

Obecnie pracuje jako pełnomocnik dyrektora ds. Rozwoju w  WORD w Kielcach

W Sejmiku:

-przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

-członek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Klub Radnych PSL

Zasiada w Radzie Społecznej: Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach oraz w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kontakt : jozef.kwiecien@sejmik.kielce.pl