Wojciech Kurek

Wojciech Kurek

Radny III kadencji, okręg wyborczy nr 2 (powiat: starachowicki, skarżyski, konecki) – więcej

Urodził się 25.071956 r. w Skarżysku-Kamiennej

Wykształcenie wyższe techniczne- inżynier

Obecnie pracuje jako prezes Zarządu- dyrektor  naczelny PGE Z.E.O.R.K Dystrybucja Sp. z o. o

W Sejmiku:

-członek Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

-członek Komisji Samorządu Terytorialnego

-członek Komisji Statutowej

Klub Radnych PO

kontakt: wojciech.kurek@sejmik.kielce.pl