Janusz Koza

Janusz Koza

Radny III kadencji, okręg wyborczy nr 4 (m. Kielce /powiat grodzki/) – więcej

Urodził się 04. 01.1962 r. w Kielcach

Z wykształcenia historyk

Obecnie pracuje jako Sekretarz Miasta w Urzędzie Miasta Kielce

W Sejmiku:

-członek Komisji Strategii, Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

-członek Komisji Budżetu i Finansów

Radny niezrzeszony

kontakt : janusz.koza@um.kielce.pl