Adam Jarubas

Adam Jarubas

Radny III  kadencji, okręg wyborczy nr 5 (powiat: włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, buski, kazimierski) – więcej

Urodził się 17.12.1974 r. w Busku-Zdroju

Z wykształcenia historyk

Marszałek województwa świętokrzyskiego w latach 2006-2018.

Klub Radnych PSL

Delegat do Związku Województw RP

Przewodniczący Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach.