Lech Janiszewski

Lech Janiszewski

Radny III  kadencji, okręg wyborczy nr 1 (powiat: sandomierski, opatowski, ostrowiecki) – więcej

Urodził się 30. 10. 1951 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim

Z wykształcenia mgr inż. elektronik

Obecnie pełni funkcję członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

W Sejmiku:

-członek Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

-członek Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Klub Radnych PiS

kontakt: lech.janiszewski@sejmik.kielce.pl