Józef Grabowski

Józef Grabowski

Radny III  kadencji, Okręg wyborczy nr 1 (powiat: sandomierski, opatowski, ostrowiecki) – więcej

Urodził się 15.09.1945 r. w Bogorii

Z wykształcenia inż. metalurg, mgr ekonomii

Obecnie pracuje jako pełnomocnik Starosty Ostrowieckiego ds.Gospodarki i Infrastruktury

W Sejmiku:

-zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

-członek Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

-członek Komisji Budżetu i Finansów

Klub Radnych  LiD

Zasiada w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach.

kontakt: jozef.grabowski@sejmik.kielce.pl