Marek Gos

Marek Gos

Radny II i III kadencji, okręg wyborczy nr 3 (powiat: kielecki /ziemski/, staszowski) – wstęp

Urodził się  22.11.1969 r. w Łopusznie

Z wykształcenia mgr inż. rolnik

Obecnie pełni funkcję członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

W Sejmiku:

-przewodniczący Komisji Statutowej

-członek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

-członek Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Klub Radnych PSL

Zasiada jako przewodniczący w Radzie Społecznej: Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Czerwonej Górze, Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach oraz Wojewódzkiego  Szpitala Zespolonego w Kielcach.

kontakt: marek.gos@sejmik.kielce.pl