Mieczysław Gębski

Mieczysław Gębski

Radny III  kadencji, okręg wyborczy nr 3 (powiat: kielecki /ziemski/, staszowski)

Urodził się  24.04.1960 r. w Zagnańsku

Z wykształcenia  technik: mechanik, rolnik

Obecnie pracuje jako specjalista ds. handlu i zaopatrzenia

W Sejmiku:

-zastępca przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego

-członek Komisji Rewizyjnej

-członek Komisji Statutowej

Klub Radnych PiS

Zasiada w Radzie Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Kielcach

kontakt: mieczysław.gebski@sejmik.kielce.pl