Krzysztof Dziekan

Krzysztof Dziekan

Radny III kadencji, okręg wyborczy nr 5 (powiat: włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, buski, kazimierski) – więcej
Urodził się 04.05.1961r. w Ostrowcach
Z wykształcenia ślusarz
Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą  P.U.P.H ,,Dziekan”
W Sejmiku:
-członek Komisji Strategii, Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą
-członek Komisji Rewizyjnej
Klub Radnych PSL
Delegat do Związku Województw RP
Zasiada w Radzie Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Kielcach
kontakt: krzysztof.dziekan@sejmik.kielce.pl