Barbara Duda

Barbara Duda

Radna III kadencji, okręg wyborczy nr 2 (powiat: starachowicki, skarżyski, konecki) – więcej

Urodziła się 04.04.1952r. w Chotowie
Wykształcenie: średnie
Obecnie prowadzi działalność gospodarczą
W Sejmiku:
-członkini Komisji Strategii, Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą
-członkini Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
-członkini Komisji Samorządu Terytorialnego
-członkini Komisji Statutowej
Klub Radnych PSL
kontakt: barbara.duda@sejmik.kielce.pl