Wojciech Borzęcki

Wojciech Borzęcki

Radny  III kadencji, okręg wyborczy nr 1 (powiat: sandomierski, opatowski, ostrowiecki) – więcej

Urodził się  09.11.1976r. w Staszowie
Z wykształcenia mgr prawa administracyjnego
Obecnie pracuje w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu.
W Sejmiku:
-przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
-członek Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
-członek Komisji Rewizyjnej
Klub Radnych PSL
kontakt: wojciech.borzecki@sejmik.kielce.pl