Marek Bogusławski

Marek Bogusławski

Radny III kadencji, okręg wyborczy nr 5 (powiat: włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, buski, kazimierski) – więcej

Urodził  się 25.04.1958 r. w Katowicach

Z wykształcenia : lekarz medycyny

Obecnie prowadzi NZOZ w  Jędrzejowie

W Sejmiku:

-przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

-członek Komisji Budżetu i Finansów

Klub Radnych PiS

Zasiada w Radzie Społecznej Wojewódzkiego  Szpitala Zespolonego
w Kielcach.

kontakt: marek.boguslawski@sejmik.kielce.pl