Wacław Berens

Wacław Berens

Radny I, II i III kadencji, okręg wyborczy nr 4 (m. Kielce /powiat grodzki/) – więcej Urodził się  03.03.1942r. w Starachowicach
Z wykształcenia: lekarz medycyny
Obecnie pracuje jako kierownik Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej
w Świętokrzyskim Centrum Onkologii
W Sejmiku:
-zastępca przewodniczącego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny
-członek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Klub Radnych PSL
Zasiada w Radzie Społecznej Wojewódzkiego  Szpitala Zespolonego
w Kielcach.
kontakt: waclaw.berens@sejmik.kielce.pl