Józef Bąk

Józef Bąk

Radny II i III kadencji, okręg wyborczy nr 3 (powiat: kielecki /ziemski/, staszowski) – więcej

Urodził się 23.10.1955 r.

Z wykształcenia technik obróbki skrawaniem-  Technikum Hutniczo- Mechaniczne

Obecnie prowadzi gospodarstwo rolne

W Sejmiku:

-członek Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

-członek Komisji Rewizyjnej

Radny niezrzeszony

Zasiada w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach.

Kontakt: jozef.bak@sejmik.kielce.pl