Józef Adamczak

Józef Adamczak

Radny III kadencji, okręg wyborczy nr 1 (powiat: sandomierski, opatowski, ostrowiecki) – więcej Urodził się 13.03.1961r.
Z wykształcenia ekonomista
Obecnie jest kierownikiem w Oddziale KRUS w Opatowie
W Sejmiku:
-członek Komisji Budżetu i Finansów
-członek Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
Klub Radnych PO
Zasiada w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach.
kontakt: jozef.adamczak@sejmik.kielce.pl