Tadeusz Kowalczyk

Tadeusz Kowalczyk

Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Radny I, II i III kadencji, okręg wyborczy nr 5 (powiat: włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, buski, kazimierski) – więcej Urodził się 16.03.1949 r. w Sobowicach
Z wykształcenia nauczyciel
Obecnie emeryt, poprzednio dyrektor  Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu
W Sejmiku:
-przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Klub Radnych PSL
Delegat do Związku Województw RP
Zasiada w Radzie Społecznej Wojewódzkiego  Szpitala Zespolonego
w Kielcach oraz w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
kontakt:: tadeusz.kowalczyk@sejmik.kielce.pl