Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów działa w zakresie spraw budżetu i planów finansowych Województwa, funduszy celowych, pozyskiwania i łączenia środków publicznych i prywatnych w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej.

Skład Komisji:

1. Ryszard Nosowicz – przewodniczący
2. Wojciech Borzęcki  – zastępca przewodniczącego
3. Marek Bogusławski 
4. Izydor Grabowski 
5. Józef Grabowski 
6. Janusz Koza
7. Agnieszka Buras
8. Bogdan Latosiński
9. Kazimierz Kotowski