Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów działa w zakresie spraw budżetu i planów finansowych Województwa, funduszy celowych, pozyskiwania i łączenia środków publicznych i prywatnych w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej.

Skład Komisji:

  1. Ryszard Nosowicz – przewodniczący
  2. Wojciech Borzęcki  – zastępca przewodniczącego
  3. Marek Bogusławski
  4. Izydor Grabowski
  5. Józef Grabowski
  6. Janusz Koza
  7. Agnieszka Buras
  8. Bogdan Latosiński
  9. Kazimierz Kotowski