Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu działa w zakresie spraw edukacji i szkolnictwa wyższego, kultury i ochrony jej dóbr, a także kultury fizycznej i sportu.

W skład Komisji wchodzą:

  1. Marzena Marczewska – przewodnicząca
  2. Izydor Grabowski – zastępca przewodniczącego
  3. Maria Adamczyk
  4. Krzysztof Dziekan
  5. Sławomir Marczewski
  6. Małgorzata Muzoł
  7. Stefan Podesek
  8. Janusz Skibiński
  9. Grzegorz Świercz