Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą działa w zakresie spraw: strategii rozwoju województwa, a w szczególności programów wojewódzkich, polityki rozwoju województwa, tworzenia właściwych warunków dla powstawania i działania nowych podmiotów gospodarczych, utrzymania i rozbudowy infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim, przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, zagospodarowania przestrzennego, rozwoju turystyki, promocji walorów i możliwości rozwojowych województwa, a także kontraktów i programów regionalnych oraz współpracy zagranicznej województwa.

W skład Komisji wchodzą:

  1. Grzegorz Gałuszka – przewodniczący
  2. Mieczysław Gębski – zastępca przewodniczącego
  3. Lech Janiszewski
  4. Janusz Koza
  5. Ryszard Nosowicz
  6. Marcin Ożóg
  7. Mieczysław Sas
  8. Włodzimierz Stępień
  9. Piotr Żołądek