Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Komisja Zdrowia Polityki Społecznej i Spraw Rodziny działa w zakresie promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony praw konsumentów, funkcjonowania rodziny i polityki prorodzinnej.

W skład komisji wchodzą:

  1. Jolanta Rybczyk – przewodnicząca
  2. Sławomir Marczewski – zastępca przewodniczącego
  3. Maria Adamczyk
  4. Marek Bogusławski
  5. Józef Grabowski
  6. Stefan Podesek
  7. Wiesław Stępień
  8. Grigor Szaginian
  9. Grzegorz Gałuszka