Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Komisja Zdrowia Polityki Społecznej i Spraw Rodziny działa w zakresie promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony praw konsumentów, funkcjonowania rodziny i polityki prorodzinnej.
W skład komisji wchodzą:

    1.      Jolanta Rybczyk – przewodnicząca 
    2.      Sławomir Marczewski – zastępca przewodniczącego
    3.      Maria Adamczyk
    4.      Marek Bogusławski
    5.      Józef Grabowski
    6.      Stefan Podesek
    7.      Wiesław Stępień 
    8.      Grigor Szaginian
    9.      Grzegorz Gałuszka