Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Komisja Rolnictwa Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska działa w zakresie spraw rolnictwa i skupu płodów rolnych, sytuacji socjalno-bytowej ludności wiejskiej, rozwoju i modernizacji terenów wiejskich, gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, ochrony i kształtowania środowiska.

Skład Komisji:

  1. Wojciech Borzęcki – przewodniczący 
  2. Mieczysław Sas – zastępca przewodniczącego
  3. Mieczysław Gębski
  4. Lech Janiszewski
  5. Wiesław Stępień
  6. Tadeusz Kowalczyk
  7. Bogdan Latosiński
  8. Grigor Szaginian
  9. Tomasz Ramus