Komisja Samorządu Terytorialnego

Komisja Samorządu Terytorialnego działa w zakresie spraw kształtowania właściwych relacji między administracją rządową i samorządową oraz spraw wynikających ze wspólnej reprezentacji interesów jednostek samorządu, a także współpracy z organami regionalnych i lokalnych wspólnot samorządowych oraz bezpieczeństwa publicznego i obronności.

Skład Komisji:

1   Tomasz Ramus – przewodniczący
2.  Małgorzata Muzoł – zastępca przewodniczącego
3.  Wojciech Borzęcki
4.  Kazimierz Kotowski
5.  Agnieszka Buras
6.  Marcin Ożóg
7.  Marzena Marczewska
8.  Włodzimierz Stępień
9.  Janusz Skibiński