Komisja Samorządu Terytorialnego

Komisja Samorządu Terytorialnego działa w zakresie spraw kształtowania właściwych relacji między administracją rządową i samorządową oraz spraw wynikających ze wspólnej reprezentacji interesów jednostek samorządu, a także współpracy z organami regionalnych i lokalnych wspólnot samorządowych oraz bezpieczeństwa publicznego i obronności.

Skład Komisji:

  1. Tomasz Ramus – przewodniczący
  2. Małgorzata Muzoł – zastępca przewodniczącego
  3. Wojciech Borzęcki
  4. Kazimierz Kotowski
  5. Agnieszka Buras
  6. Marcin Ożóg
  7. Marzena Marczewska
  8. Włodzimierz Stępień
  9. Janusz Skibiński