Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu działa w zakresie spraw edukacji i szkolnictwa wyższego, kultury i ochrony jej dóbr, a także kultury fizycznej i sportu.

W skład Komisji wchodzą:

  1. Żurek Józef – Przewodniczący Komisji
  2. Zawierucha-Rubak Alfreda – Zastępca Przewodniczącego Komisji
  3. Berens Wacław
  4. Duda Barbara
  5. Gos Marek
  6. Kwiecień Józef
  7. Marczewski Sławomir
  8. Skibiński Janusz
  9. Szlęk Agnieszka