Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów działa w zakresie spraw budżetu i planów finansowych Województwa, funduszy celowych, pozyskiwania i łączenia środków publicznych i prywatnych w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej.
Skład Komisji:

  1. Borzęcki Wojciech – Przewodniczący Komisji
  2. Moskal Bogusław – Z-ca Przewodniczącego Komisji
  3. Adamczak Józef
  4. Błajszczak Andrzej   
  5. Bogusławski Marek
  6. Grabowski Józef
  7. Koza Janusz
  8. Suchański Jerzy