Komisja Statutowa

Komisja Statutowa działa w zakresie spraw kontroli działalności Zarządu Województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Skład Komisji wchodzą:

  1. Marek Gos – Przewodniczący Komisji
  2. Mieczysław Gębski
  3. Barbara Duda
  4. Wojciech Kurek
  5. Andrzej Nowak