Krzysztof Dziekan

Krzysztof Dziekan

Radny III i IV kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 4 (powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, buski, kazimierski). Należy do Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Urodził się 4 maja 1961r. w Ostrowcach. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą. W minionej kadencji Sejmiku był delegatem do Związku Województw RP.