Maria Adamczyk

Maria Adamczyk

Radna IV kadencji Sejmiku. Kandydowała z Okręgu Wyborczego nr 1 (powiaty: ostrowiecki, opatowski, sandomierski i staszowski). Należy do Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Wykształcenie wyższe, wieloletni pedagog szkolny, obecnie jest prezesem Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim, pełniła funkcję przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także przez 10 lat pracowała na rzecz Towarzystwa Zapobiegania Patologiom Społecznym. Za swoje osiągnięcia i zaangażowanie na rzecz ludzi pokrzywdzonych przez los została wyróżniona statuetką Anioła Dobroci przyznaną przez marszałka województwa świętokrzyskiego.