Marzena Marczewska

Marzena Marczewska

Radna IV kadencji Sejmiku. Radna IV kadencji Sejmiku. Kandydowała z Okręgu Wyborczego nr 3 obejmującego miasto Kielce i powiat kielecki (ziemski).

Nauczyciel akademicki w Instytucie Filologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Etnolingwistka. Autorka kilkudziesięciu publikacji, m.in. książek “Drzewa w języku i w kulturze”, “Ja cię zamawiam, ja cię wypędzam… Choroba. Studium językowo-kulturowe”. Pełni funkcję prodziekana Wydziału Humanistycznego UJK (do spraw ogólnych i współpracy z zagranicą).