Tomasz Ramus

Tomasz Ramus

Radny IV kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 1 (powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski, ostrowiecki) z listy Prawa i Sprawiedliwości.

Absolwent UMCS w Lublinie i Akademii Pedagogicznej w Krakowie, studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą, informatyki. Mieszka w Sandomierzu. Pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel w 2003 r. w II LO im. Tadeusza Kościuszki i w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu. Od 2009 r. pracuje w Collegium Gostomianum I LO w Sandomierzu. Instruktor i sędzia PZSS. Prowadzi zajęcia z młodzieżą na strzelnicy sportowej. Aktywnie udziela się w życiu społecznym.