Małgorzata Stanioch

Małgorzata Stanioch

Radna V kadencji Sejmiku. Kandydowała z Okręgu Wyborczego nr 3 obejmującego Kielce i powiat kielecki. Należy do Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Urodziła się 29 kwietnia 1960 roku w Kielcach. Jest magistrem administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,  dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.