Mieczyslaw Sas

Mieczysław Sas

Radny IV i V kadencji Sejmiku. Kandydował z  Okręgu Wyborczego nr 4 (powiaty: buski, pińczowski, kazimierski, jędrzejowski, włoszczowski). Należy do Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Urodził się 21 października 1942r. Wykształcenie zawodowe – mechaniczne. Jest właścicielem  Zakładu Metalowo-Kotlarskiego Sas. Współzałożyciel i aktywny członek Stowarzyszenia Gospodarna Gmina Busko-Zdrój. Wiceprezes Izby Rzemieślniczej w Kielcach. Był radnym trzech kadencji w buskim samorządzie. Filantrop i społecznik.