Marek Bogusławski

Marek Bogusławski

Radny III i IV kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 4 obejmującego powiaty:  włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, buski i kazimierski. Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Urodził  się 25 kwietnia 1958 r. w Katowicach. Z wykształcenia jest lekarzem medycyny.