Wojciech Borzęcki

Wojciech Borzęcki

Radny  III i IV kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 1 obejmującego powiaty: sandomierski, opatowski, ostrowiecki i staszowski. Należy do Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Urodził się  9 listopada 1976 r. w Staszowie. Z wykształcenia jest magistrem prawa administracyjnego.