Piotr Żołądek

Piotr Żołądek

Radny IV kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu nr 3 obejmującego miasto Kielce oraz powiat kielecki (ziemski). Jest wiceprzewodniczącym  Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pełni funkcję członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Jako członek Zarządu Województwa nadzoruje sprawy związane z rolnictwem, ochroną środowiska, czyli Departament Rozwoju obszarów Wiejskich i Środowiska oraz Departament Mienia, Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego. Nadzoruje także wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jest absolwentem Akademii Świętokrzyskiej, gdzie ukończył studia politologiczne. Prowadził prywatną działalność gospodarczą, pracował w firmie Euro-Time, na stanowisku wiceprezesa. Był dyrektorem Biura Zarządu Wojewódzkiego PSL. Od 18 lutego 2008 roku Piotr Żołądek pełnił funkcję Wicewojewody Świętokrzyskiego.