Grzegorz Świercz

Grzegorz Świercz

Radny IV kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 3 obejmującego miasto Kielce oraz powiat kielecki (ziemski). Należy do Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Jest wicemarszałkiem województwa świętokrzyskiego.

Jako wicemarszałek województwa odpowiada za obszary związane z ochroną zdrowia (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej oraz szpitale wojewódzkie) oraz informatyzacją województwa.

Grzegorz Świercz jest doktorem nauk medycznych, absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. W 1985 r. otworzył specjalizację z ginekologii i położnictwa w Wojewódzkim Specjalistycznym ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Kielcach. W szpitalu przy ul. Prostej pracował do 2007 na stanowiskach starszego asystenta, zastępcy ordynatora i kierownika Wojewódzkiej Poradni Niepłodności. W 2001 r. ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a w 2002 r. obronił doktorat w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W 2008 r. został pełnomocnikiem Wojewody Świętokrzyskiego do spraw ochrony zdrowia. W 2009 r. podjął pracę w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.