Grigor Szaginian

Grigor Szaginian

Radny III i IV kadencji. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 1 (powiat: sandomierski, opatowski, ostrowiecki i staszowski). Przewodniczy Klubowi Radnych Platformy Obywatelskiej.

Urodził się 25 maja 1958 r. w Dniepropietrowsku. Z wykształcenia jest lekarzem psychiatrą.