Włodzimierz Stępień

Włodzimierz Stępień

Radny IV kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 3 obejmującego miasto Kielce i powiat kielecki (ziemski) z listy Sojuszu lewicy Demokratycznej.

Urodził się 24 października 1952 roku. Ukończył studia z zakresu inżynierii budownictwa na Politechnice Świętokrzyskiej. Doświadczony samorządowiec. Pełnił funkcje wiceprezydenta oraz prezydenta Kielc. Zasiadał także w radzie miasta. Pracował jako dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach. Był posłem na Sejm.