Bogdan Latosiński

Bogdan Latosiński

Radny IV kadencji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 3 obejmującego miasto Kielce i powiat kielecki (ziemski). Reprezentuje Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości.