Mieczysław Sas

Mieczysław Sas

Radny IV kadencji Sejmiku. Kandydował z  Okręgu Wyborczego nr 4 (powiaty: buski, pińczowski, kazimierski, jędrzejowski, włoszczowski). Należy do Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Wykształcenie zawodowe – mechaniczne. Jest właścicielem  Zakładu Metalowo-Kotlarskiego Sas, społecznikiem oraz współzałożycielem i aktywnym członkiem Stowarzyszenia Gospodarna Gmina Busko-Zdrój. Był radnym trzech kadencji w buskim samorządzie.