Jolanta Rybczyk

Jolanta Rybczyk

Radna IV kadencji Sejmiku. Kandydowała z Okręgu Wyborczego nr 3 obejmującego miasto Kielce i powiat kielecki (ziemski). Należy do Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Z zawodu jest technologiem żywności. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania służbą zdrowia. Od 2001 roku jest dyrektorem Szpitala Powiatowego w Chmielniku. Jest zastępcą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku.