Stefan Podesek

Stefan Podesek

Radny IV kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 4 (powiaty: buski, kazimierski, pińczowski, jędrzejowski i włoszczowski). Należy do Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej.

Jest lekarzem ortopedą.