Marek Bogusławski

Marek Bogusławski

Marek.Boguslawski@sejmik.kielce.pl

Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 4 obejmującego powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, buski i kazimierski.

Był radnym III i IV kadencji Sejmiku. Urodził się 25 kwietnia 1958 r. w Katowicach. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie na wydziale lekarskim. Od ponad 30 lat jest lekarzem rodzinnym i pediatrą. Obecnie prowadzi własną przychodnię – Jędrzejowskie Centrum Medyczne w Jędrzejowie. Zasiada w Radzie Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Aktywność radnego