Grzegorz Gałuszka

Grzegorz Gałuszka

Grzegorz.Galuszka@sejmik.kielce.pl

Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 3 obejmującego miasto Kielce i powiat kielecki (ziemski).

Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego IV i V kadencji. Doktor nauk medycznych, dziekan Wydziału Nauk Medycznych w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach oraz członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Aktywność radnego