Maciej Gawin

Maciej Gawin

Maciej.Gawin@sejmik.kielce.pl

Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 4 obejmującego powiaty: włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, buski i kazimierski.

Urodził się 24 lutego 1965 roku w Chmielniku. Ukończył studia politologiczne w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Absolwent Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia podyplomowe na kierunku zarządzanie w oświacie). W latach 2007-2008 pracował w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, w latach 2008-2015 w Zespole Obsługi Przedszkoli i Szkół, a od 2015 do 2017 roku w Buskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju. Od 2017 roku jest wicedyrektorem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach. Jest jednym z liderów Stowarzyszenia Busko Busko.

Aktywność radnego