Ryszard Nosowicz

Ryszard Nosowicz

Radny IV kadencji Sejmiku. Kandydował z Okręgu Wyborczego nr 3 obejmującego powiaty starachowicki, konecki i skarżyski. Należy do Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej.

Przez ponad 30 lat był nauczycielem fizyki w starachowickich szkołach, wychowawcą wielu pokoleń młodych ludzi. Jest konsultantem, doradcą ekspertem w pozyskiwaniu funduszy europejskich i finansowania zewnętrznego, prezesem Zarządu Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego. Przez dwie kadencje był radnym Rady Miejskiej w Starachowicach, m.in. przewodniczącym Rady.