Magorzata Muzoł

Małgorzata Muzoł

Radna IV kadencji Sejmiku. Kandydowała z Okręgu Wyborczego nr 4 (powiaty: buski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, włoszczowski). Reprezentuje Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Wykształcenie wyższe, ukończyła liczne studia podyplomowe m.in. z zarządzania oświatą oraz prawa administracyjnego. Przez dwie kadencje pełniła funkcję członka Zarządu Powiatu Jędrzejowskiego. Obecnie jest Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty w Kielcach.